TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo V/V xem Thời khóa biểu môn Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô - Khóa 43 ngành công nghệ ô tô
[Ngày đăng:2022-08-14 3:03:19 PM]

 Sinh viên vào trang cá nhân cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn để cập nhật thời khóa biểu chi tiết

Lưu ý: Sinh viên chọn năm 2021-2022, học kỳ 1 trước khi chọn xem thời khóa biểu.

File TKB môn Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô.

Chi tiết