TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo xem lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 Khoa Xây dựng Công trình
[Ngày đăng:2021-12-07 4:41:38 PM]

 Nhà trường đã ban hành lịch thi lần 1 học kỳ II năm 2020-2021 Khoa Xây dựng Công trình.

Đề nghị HS-SV vào cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn, cập nhật lịch thi chi tiết.

Ngày bắt đầu thi: 11/12/2021

Hình thức thi trực tuyến

Lưu ý:

HS-SV phải chọn đúng năm học, học kỳ trước khi bấm xem lịch thi

(chọn năm học 2020-2021, học kỳ 2).

Xem hưng dn ti đây

Chi tiết
Thông báo xem lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 Khoa Cơ khí Động Lực
[Ngày đăng:2021-11-24 11:14:56 PM]

 Nhà trường đã ban hành lịch thi lần 1 học kỳ II năm 2020-2021 Khoa Cơ khí -  Động lực.

Đề nghị HS-SV vào cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn, cập nhật lịch thi chi tiết.

Ngày bắt đầu thi: 04/12/2021

Hình thức thi trực tuyến

Xem Link vào phòng thi tại đây