TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo về việc đăng ký bổ sung học phần (học lần 2) học kỳ I năm học 2015-2016
[Ngày đăng:2015-09-30 9:04:53 PM]

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung học phần (học lần 2) học kỳ I năm học 2015-2016

Kính gửi: Quý thầy, cô;

Học sinh – Sinh viên các lớp

Nhà trường thông báo về việc đăng ký bổ sung cho các học phần học lần 2 học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

I. Các lớp học phần:

-          Khôi phục những học phần bị hủy nay đã bổ sung đủ sĩ số tối thiểu là 20 sinh viên (có danh sách các lớp học phần đính kèm)

-          Nhà trường tiếp tục cho HS-SV đăng ký bổ sung vào các lớp học phần học lần 2 đã mở. Thời gian đăng ký bổ sung: Từ 10h00’ ngày 01/10/2015 đến 23h00’ ngày 5/10/2015.

II.    Thời gian đóng học phí:

-          Từ ngày 01/10/2015 đến 17h00’ ngày 6/10/2015 (Sau 17h00’ ngày 6/10/2015 những HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách).

-          Những HS-SV đã đăng ký và đóng học phí ở các lớp học phần bị hủy, nhà trường sẽ cấn trừ học phí đó vào các học phần HS-SV đăng ký sau.

Đề nghị các em HS-SV thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam