TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo danh sách Dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
[Ngày đăng:17/11/2014 1:42:29 PM]

 DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG  TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2014 (Nhấn vào đây để xem danh sách)

     - HS-SV kiểm tra lại thông tin của sinh viên theo bảng sau.

     - HS-SV nợ bằng TN THPT, học phí phải hoàn thành trước ngày 20/11/2014. Sau ngày trên những HS-SV còn nợ bằng TN THPT hoặc học phí sẽ không có trong danh sách tốt nghiệp đợt 2 năm 2014.

     - Mọi thắc mắc HS-SV gặp cô Huệ _ Phòng đào tạo trước ngày 20/11/2014.

Chi tiết
Thông báo đăng ký ghi danh học phần học học kỳ 2 năm học 2014-2015
[Ngày đăng:31/10/2014 11:28:55 AM]

 

THÔNG BÁO

Veà vieäc đăng ký học phần học học kỳ 2 năm học 2014-2015

 

      Kính göûi:  Học sinh – sinh viên (HS-SV) các lớp;

                                                 Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2014 – 2015. Hiệu trưởng thông báo đến các HS-SV đăng ký học (học lại) học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Thời gian HS-SV đăng ký

Đăng ký ghi danh: từ ngày 30/10 – 05/11/2014 (dựa trên số lượng HS-SV đăng ký ghi danh, phòng đào tạo lập kế hoạch, thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014 – 2015).

-  Đăng ký học chính thức: từ ngày 03 – 10/12/2014.

2. Nơi đăng ký ghi danh và đăng ký học chính thức

-  Cao đẳng chính quy khóa 34, 35, 36, 37, 38; cao đẳng liên thông khóa 36, 37; cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp khóa 35, 36, 37, 38. Đăng ký qua mạng theo địa chỉ: daotao.hcmct3.edu.vn (có hướng dẫn đính kèm tại địa chỉ web trên).

-  Cao đẳng chính quy khóa 33 trở về trước; cao đẳng liên thông khóa 35 trở về trước; cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp khóa 34 trở về trước. Đăng ký qua giấy (theo mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo.

3. Một số quy định

-  Số lượng tín chỉ (hoặc số tiết) HS-SV có thể đăng ký tối đa trong một học kỳ: 30 tín chỉ đối với trình độ cao đẳng, cao đẳng liên thông; 600 tiết đối với trình độ cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

 -  HS-SV chỉ được đăng ký các học phần chính thức học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 khi đã hoàn thành nộp học phí cho các học phần đã học trong học kỳ 1 năm học 2014 – 2015.

-  Ngày 12/12/2014: Nhà trường công bố các lớp học phần đăng ký thành công (kèm danh sách HS-SV), các lớp học phần bị hủy (vì có số HS-SV đăng ký không đủ để mở lớp).

-  Từ ngày 15/12/2014 – 15/01/2014: HS-SV nộp tiền học phí học kỳ 2 tại phòng Tài chính.

            Yêu cầu HS-SV các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Chi tiết
Thông báo lịch đăng ký chính thức học lại học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:08/10/2014 12:55:33 PM]

 THÔNG BÁO

Về việc Lịch đăng ký chính thức học lại học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

 

            Để cung cấp thông tin cho học sinh - sinh viên (HS-SV) đăng ký học lại. Nhà trường thông báo thời gian đăng ký chính thức học lại học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:

1.   Thời gian đăng ký: từ ngày 09 – 17/10/2014.

2.   Nơi xem thời khóa biểu và đăng ký học

-       Trên Website http://daotao.hcmct3.edu.vn: đối với HS-SV cao đẳng từ khóa 34 – 37; cao đẳng nghề khóa 35 – 37; trung cấp chuyên nghiệp khóa 35 – 37.

-       Tại phòng Đào tạo: đối với HS-SV cao đẳng khóa 33; cao đẳng nghề khóa 33 – 34; trung cấp chuyên nghiệp khóa 33 – 34.(Đăng ký theo mẩu file đính kèm; xem Danh sách LHP và thời khóa biểu tại đây TKB CĐCQ, TKB CĐN, TKB TCCN)

3.   Đóng học phí: thời gian đóng học phí: 10 – 24/10/2014, tại phòng Tài chính.

Yêu cầu các đơn vị có liên quan và HS-SV nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Chi tiết
Thông báo cập nhật lịch học môn thực hành trắc địa
[Ngày đăng:30/09/2014 12:39:41 PM]

 THÔNG BÁO

   Phòng đào tạo thông báo:

   - Đã có thời khóa biểu môn Thực hành trắc địa

  - Các sinh viên khóa 37 khẩn trương cập nhật  thông tin đi học đúng tiến độ. 

Chi tiết
Thông báo lịch đăng ký ghi danh học lại học kỳ I năm học 2014-2015
[Ngày đăng:28/08/2014 9:41:25 PM]

 THÔNG BÁO

V/v Đăng ký ghi danh học lại học kỳ I năm học 2014 - 2015 trên cổng thông tin

         Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viện - Học sinh có các học phần chưa đạt được đăng ký học lại. Phòng Đào tạo thông báo đến Sinh viện - Học sinh có nhu cầu đăng ký học lại học kỳ I năm học 2014 - 2015 phải đăng ký ghi danh, thời gian cụ thể như sau:

       -  Cao đẳng chính quy khóa 34, 35, 36, 37: Từ ngày 28/8/2014 đến 3/9/2014

       -  Cao đẳng nghề, trung cấp khóa 35, 36, 37: Từ ngày 28/8/2014 đến 3/9/2014

      -  Cao đẳng chính quy khóa 33 trở về trước; cao đẳng nghề, trung cấp khóa 34 trở về trước, đăng ký ghi danh (theo mẫutại phòng đào tạo: từ ngày 28/8/2014 đến ngày 5/9/2014 .

       -  Đăng ký tại Website: http://daotao.hcmct3.edu.vn ; nhấn vào đây để xem hướng dẫn đăng ký ghi danh

       -  Thời gian đăng ký chính thức: sẽ thông báo sau.

Chi tiết
Thông báo về việc hủy một số lớp học phần và đăng ký bổ sung học kỳ I năm học 2014-2015
[Ngày đăng:15/08/2014 12:43:02 PM]

THÔNG BÁO

Về việc hủy một số lớp học phần học kỳ I năm học 2014-2015

                   Kính gửi:  Quý thầy, cô;

                                     Sinh viên các lớp.

      Vì lượng sinh viên đăng ký không đủ số lượng để mở lớp, nên Nhà trường quyết định hủy một số lớp học phần (có bảng đính kèm). Sinh viên có tên trong các lớp học phần bị hủy, khẩn trương đăng ký vào các lớp học phần khác.

      -  Địa chỉ đăng ký, xem thời khóa biểu: daotao.hcmct3.edu.vn (máy tính có internet).

      -  Thời gian đăng ký bổ sung:

      +  Cao đẳng khóa 34, 35, 36, 37: ngày 15 - 16/8/2014.

      +  Cao đẳng nghề, Trung cấp CN khóa 35, 36 (học lại ghép): 16 - 17/8/2014.

           Đề nghị quý thầy, cô và các em sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Mọi đóng góp xin trao đổi qua Email: thuonggt3@yahoo.com./.

 

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:                                                                  

               -   Ban giám hiệu;                                                                                                           (Đã ký)                                                 

               -   Mạng nội bộ; Website;                                            

               -   Lưu VT, ĐT.                                                                                                           

                                                                                                                                  TS. Chu Xuân Nam

Chi tiết
Thông báo thay đổi thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014-2015
[Ngày đăng:04/08/2014 9:40:42 PM]

 THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014-2015

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đăng ký các học phần được mở theo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2014-2015, phòng đào tạo thông báo lịch học các lớp học phần  thay đổi cụ thể như sau:

Tên môn

Mã LHP

khóa

Ngành

Lịch thay đổi

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

027200201

027200202

027200203

027200204

027200205

027200206

027200207

37

CKT

CKX

CQT

Lịch học bắt đầu từ 25/8/2014

Thống kê doanh nghiệp vận tải

027350601

37

CVT

Thứ 2 chuyển sang thứ 5

Công nghệ BDSC phương tiện VT T-B

047201101

37

CVT

Thứ 2 chuyển sang thứ 6

Chất kết dính hữu cơ và thành phẩm

057302601

36

CNVL

Thứ 2 chuyển sang thứ 6

Tổ chức vận tải thủy - bộ

027350901

36

CVT

Thứ 2 chuyển sang thứ 6

Đề nghị tất cả các sinh viên cao đẳng chính quy khóa 36,37 cập nhật thông tin trên website: daotao.hcmct3.edu.vn để xem thời khóa biểu.

Mọi thắc mắc về thời khóa biểu liên hệ phòng đào tạo.

Chi tiết
Thông báo lịch học môn Giáo dục Quốc phòng cho SV Cao đẳng khóa 37
[Ngày đăng:01/08/2014 3:40:31 PM]

 THÔNG BÁO

V/v xem lịch học môn Giáo dục quốc phòng cho SV cao đẳng khóa 37

Lịch học cụ thể như sau:

1.      Đợt 1:

·  Thời gian: bắt đầu từ ngày 4/8/2014 đến 22/8/2014

·  Địa điểm: Phòng Hội trường B; 189 Kinh Dương Vương, F.12, Q.6, TP.HCM

·  Đối tượng áp dụng:

-    Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 37 các ngành; Kế toán(37CKT1, 37CKT2), Kinh tế xây dựng(37CKX1, 37CKX2, 37CKX3), Quản trị kinh doanh(37CQT1, 37CQT2), Xây dựng dân dụng và công nghiệp(37CXD1, 37CXD2, 37CXD3, 37CXD4, 37CXD5, 37CXD6, 37CXD7, 37CLC-DD).

2.      Đợt 2:

·  Thời gian: bắt đầu từ ngày 22/12/2014 đến 9/01/2015

·  Địa điểm: Phòng Hội trường B; 189 Kinh Dương Vương, F.12, Q.6, TP.HCM

·  Đối tượng áp dụng:

-   Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 37 các ngành; Xây dựng cầu đường(37CCD1, 37CCD2, 37CCD3, 37CCD4, 37CLC-CD); Công nghệ kỹ thuật ô tô(37COT1, 37COT2, 37COT3, 37COT4, 37COT5, 37COT6, 37COT7, 37CLC-CK), Tin học ứng dụng(37CTH1); Tài chính – Ngân hàng(37CTN1); Khai thác vận tải thủy bộ(37CVT1).

Chi tiết
Thông báo thay đổi lịch đăng ký chính thức học phần học kỳ 1 năm 2014-2015
[Ngày đăng:29/07/2014 9:35:24 AM]

 THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch đăng ký chính thức học phần học kỳ 1 năm 2014-2015

Kính gửi:  - Các đơn vị trong trường;

                         - Các học sinh – sinh viên.

Thời gian đăng ký chính thức thay đổi cụ thể như sau:

-  Đăng ký chính thức: ngày 30 – 31/7/2014 (cao đẳng khóa 36); 01/8 – 02/8/2014 (cao đẳng khóa 37)

-  Đăng ký bổ sung: ngày 4 đến hết ngày 5/8/2014 (cao đẳng khóa 37); ngày 6 đến hết ngày 7/8/2014 (cao đẳng khóa 36); ngày công bố các lớp học phần được mở bổ sung: 08/8/2014.

            Để phần mềm xếp thời khóa biểu được hoàn thiện hơn, phòng Đào tạo rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý thầy, cô và các em học sinh – sinh viên qua email: thuonggt3@yahoo.com./.

Chi tiết
Thông báo về việc xem thời khóa biểu – đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:25/07/2014 1:31:22 PM]

 THÔNG BÁO

V/v xem thời khóa biểu – đăng ký học phần HK 1 năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi:  -  Các đơn vị trong trường;

                 -  Các học sinh – sinh viên.

 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III thông báo việc xem thời khóa biểu, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 như sau:

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam