TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo thay đổi phòng học 3 tiết cuối sáng thứ 2 (26/3/2018)
[Ngày đăng:2018-03-23 4:47:32 PM]

 

Đề nghị Giảng viên và HS-SV vào cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn cập nhật TKB chi tiết.

Chi tiết
Thông báo hủy một số lớp học phần học lần 2 HK02 năm 2017-2018
[Ngày đăng:2018-03-19 5:08:10 AM]

Theo thông báo số 28/TB-CĐGTVTVI, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Vì số HS-SV đăng ký không đủ để mở lớp, nhà trường quyết định hủy một số lớp học phần học lần 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (danh sách các lớp học phần bị hủy đính kèm). Những HS-SV đã đăng ký và đóng học phí ở các lớp học phần bị hủy, học phí đã nộp được tính(cấn trừ) vào các học phần đăng ký sau.

               Đề nghị quý thầy, cô và các HS-SV thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Xem Danh sách hủy một số lớp học phần học lần 2 HK02 năm 2017-2018 tai đây

Chi tiết
Thông báo xem thời khóa biểu 2 môn bổ sung thay thế cho khóa luận tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 39
[Ngày đăng:2018-03-12 9:24:55 AM]

 Nhà trường đã ban hành lịch học 2 môn bổ sung thay thế khóa luận tốt nghiệp :

Áp dụng cho hệ Cao đẳng chính quy khóa 39 các ngành. Đề nghị sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 39 vào cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn cập nhật thời khóa biểu chi tiết.

Chi tiết
Thông báo đăng ký bổ sung môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh K41
[Ngày đăng:2018-01-09 2:56:44 PM]

 Theo thông báo số: 05/TB-CĐGTVTVI, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Chi tiết
Thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 và đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018
[Ngày đăng:2017-11-22 12:54:08 PM]

Theo thông báo số 159/TB-CĐGTVT VI, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam