TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo Lịch đăng ký bổ sung vào các LHP đang mở học lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-03-12 9:41:51 AM]

 Nhà trường mở cho HS-SV tiếp tục đăng ký và đóng học phí bổ sung vào các lớp học phần đang mở học lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019(danh sách các LHP được mở đính kèm) từ 12/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019. Sau ngày 15/03/2019 những HS – SV không đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần.

Chi tiết
Thông báo hủy lớp học phần học lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-03-11 1:41:11 PM]

 Theo thông báo số 43/TB-CĐGTVTVI, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Vì số HS-SV đăng ký không đủ để mở lớp, nhà trường quyết định hủy một số lớp học phần học lần 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 (danh sách các lớp học phần bị hủy đính kèm). Những HS-SV đã đăng ký và đóng học phí ở các lớp học phần bị hủy, học phí đã nộp được tính(cấn trừ) vào các học phần đăng ký sau.

      Đề nghị quý thầy, cô và các HS-SV thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Chi tiết
Thông báo tổ chức đăng ký học lần 2 (học lại) lớp riêng học kỳ 2 năm 2018-2019
[Ngày đăng:2019-01-15 8:44:57 AM]

 Theo thông báo số 13/TB-CĐGTVTVI, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho HS-SV hoàn thành các học phần chưa đạt, trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI thông báo tổ chức đăng ký học lần 2(học lại) các học phần chưa đạt cho HS - SV các trình độ theo lịch và quy trình như sau:

1.    Thời gian đăng ký:

-          Thời gian đăng ký ghi danh: Bắt đầu từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 25/01/2019.

-          Thời gian đăng ký chính thức: Từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 06/03/2019

-          Thời gian bắt đầu học: Từ ngày 11/03/2019

2.    Quy trình và hình thức đăng ký:

-          Quá trình đăng ký học lần 2 gầm 2 lần đăng ký:

Æ  Lần 1: Đăng ký ghi danh (SV-HS có nhu cầu học lại môn nào chưa đạt thì phải đăng ký ghi danh, nhà trường sẽ dựa vào số lượng đăng ký ghi danh của SV-HS để mở lớp học phần). Xem hướng dẫn đăng ký tại đây.

Æ  Lần 2: Đăng ký chính thức, đóng học phí và xem thời khóa biểu đi học.

-          Hình thức đăng ký: Sinh viên – học sinh đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn.

3.    Thời hạn đóng học phí:

-          Thời gian đóng học phí bắt đầu từ ngày 25/02/2019 đến ngày 07/03/2019.

-          Sau ngày 07/03/2019 HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần.

 (HS-SV theo dõi lịch học lại chi tiết trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn).

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam