TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học lần 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018
[Ngày đăng:2018-01-15 12:09:38 PM]

  Theo thông báo số 08/TB-CĐGTVTVI, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Nhằm tạo điều kiện cho HS-SV hoàn thành các học phần chưa đạt, Hiệu trưởng thông báo tổ chức đăng ký học lần 2(học lại) các học phần chưa đạt cho HS - SV các trình độ theo lịch và quy trình như sau:

1.   Thời gian đăng ký:

-         Thời gian đăng ký ghi danh: bắt đầu từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 25/01/2018.

(Lưu ý: Các HS-SV có nhu cầu học lần 2(học lại) phải đăng ký ghi danh trên cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn.) Xem hướng dẫn đăng ký ghi danh tại đây

-         Thời gian đăng ký chính thức: từ ngày 05/03/2018 đến hết ngày 15/03/2018

Xem hướng dẫn đăng ký chính thức tại đây

-         Thời gian bắt đầu học: từ ngày 19/03/2017

2.   Đối tượng đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn :

-         HS-SV hệ cao đẳng chính quy từ khóa 34 đến khóa 40.

-         HS-SV hệ cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 35 đến khóa 41.

4.   Thời hạn đóng học phí:

-         Thời gian đóng học phí bắt đầu từ ngày 05/03/2018 đến ngày 15/03/2018

-         Sau ngày 15/03/2018 HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần.

 (HS-SV theo dõi lịch học lại chi tiết trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn ).

**********************************************************************************************************************************************************

Lưu ý:

Quy trình đăng ký học lần 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018 gồm 2 lần đăng ký:

 - Lần 1: Đăng ký ghi danh học lần 2(SV-HS có nhu cầu học lại môn nào chưa đạt thì đăng ký ghi danh, nhà trường sẽ dựa theo số lượng đăng ký ghi danh của SV-HS để mở LHP)

 - Lần 2: Đăng ký chính thức, đóng học phí và xem lịch đi học.

Chi tiết
Thông xem lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018
[Ngày đăng:2018-01-11 2:38:27 PM]

  Nhà trường đã ban hành lịch thi lần 2 HK 01 năm học 2017-2018

Áp dụng cho SV-HS trung cấp các khóa và cao đằng khóa 41.

Ngày bắt đầu thi lần 2: 15/01/2018

Đề nghị SV-HS vào cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn, cập nhật lịch thi chi tiết.

Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

HS-SV phải chọn đúng năm học, học kỳ trước khi bấm xem lịch thi

(chọn năm học 2017-2018, học kỳ 1).

Chi tiết
Thông báo đăng ký bổ sung môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh K41
[Ngày đăng:2018-01-09 2:56:44 PM]

 Theo thông báo số: 05/TB-CĐGTVTVI, ngày 08 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh K41  

Kính gửi:    Các Khoa, Bộ môn; Phòng CTSV; Phòng Đào tạo;

                              Các lớp Cao đẳng K41.

             Ngày 20/11/ 2017 Hiệu trưởng đã có thông báo số 153 /TB-CĐGTVTVI về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018, trong đó có môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có 475 sinh viên đăng ký và nộp học phí.

Để có danh sách sinh viên K41 tham gia học Giáo dục quốc phòng –An ninh đúng kế hoạch từ  ngày 05/3/2018 tại Trường Quân sự Quân đoàn 4,  Hiệu trưởng thông báo các sinh viên chưa có tên trong danh sách học Giáo dục quốc phòng – An ninh phải đăng ký bổ sung (trên cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn).  

Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày 09/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018(Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)

Giáo dục quốc phòng –An ninh là môn học bắt buộc để xét tốt nghiệp. Do vậy, yêu cầu tất cả các sinh viên Cao đẳng K41 phải tham gia môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh đầy đủ./.

( Danh sách 475 sinh viên học Giáo dục quốc phòng – An ninh kèm theo)

Chi tiết
Thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 và đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018
[Ngày đăng:2017-11-22 12:54:08 PM]

Theo thông báo số 159/TB-CĐGTVT VI, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Chi tiết
Thông báo xem lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2017-2018
[Ngày đăng:2017-11-15 12:56:08 PM]

 Nhà trường đã ban hành lịch thi lần 1 HK 1 năm học 2017-2018

Áp dụng cho SV-HS toàn trường.

Ngày bắt đầu thi : 04/12/2017

Đề nghị SV-HS vào cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn, cập nhật lịch thi chi tiết.

Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

HS-SV phải chọn đúng năm học, học kỳ trước khi bấm xem lịch thi

(chọn năm học 2017-2018, học kỳ 1).

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam