TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo hủy lớp học phần và đăng ký bổ sung học lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2018-09-16 8:59:46 AM]

  Theo thông báo số 117/TB-CĐGTVTVI, ngày 14 tháng 9 năm 2018

Vì số HS-SV đăng ký không đủ để mở lớp, nhà trường quyết định hủy một số lớp học phần học lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 (danh sách các lớp học phần bị hủy đính kèm). Những HS-SV đã đăng ký và đóng học phí ở các lớp học phần bị hủy, học phí đã nộp được tính(cấn trừ) vào các học phần đăng ký sau.

Nhà trường mở cho HS-SV tiếp tục đăng ký và đóng học phí bổ sung vào các lớp học phần đang mở (danh sách các lớp học phần được mở đính kèmtừ ngày 17/09/2017 đến hết ngày 19/09/2018. Sau 17 giờ 00 ngày 19/09/2018 những HS – SV không đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần.              

Đề nghị quý thầy, cô và các HS-SV thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Xem Danh sách hủy một số lớp học phần học lần 2 HK01 năm 2018-2019 tai đây

Chi tiết
Thông báo Xem thời khóa biểu khóa 42 học kỳ 1 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2018-08-24 4:06:09 PM]

 Theo thông báo số 103/TB-CĐGTVTVI, ngày 24 tháng 8 năm 2018

Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI thông báo thời gian bắt đầu dạy và học các học phần học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 cho HS-SV khóa 42 như sau:

-  Thời gian bắt đầu học: Ngày 27/08/2018, buổi sáng từ 6h45, buổi chiều từ 12h15.

-  Thời gian xem thời khóa biểu: bắt đầu từ ngày 24/08/2018 tại http://daotao.hcmct3.edu.vn 

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam