TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo xem thời khóa biểu và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.
[Ngày đăng:2019-06-26 12:52:52 PM]

 Theo thông báo số 81/TB-CĐGTVTVI, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đăng ký đầy đủ số tín chỉ các học phần được mở trong học kỳ 1 năm học 2019-2020. Nhà trường đã đăng ký giúp SV-HS vào các lớp học phần theo kế hoạch dự kiến.

Đề nghị SV-HS vào cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn xem thời khóa biểu chi tiết.(Xem hướng dẫn tại đây)

Sau khi xem thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020, sinh viên nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:(xem thông tin chuyển khoản tại đây)

-       Thời hạn nộp học phí: Trước ngày 12/07/2019, sau thời hạn trên, tất cả những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm 2019-2020: Ngày 05/08/2019

Chi tiết
Thông báo hủy lớp học phần học lại học kỳ hè năm học 2018 - 2019
[Ngày đăng:2019-06-15 10:06:11 AM]

Vì số HS-SV đăng ký không đủ để mở lớp, nhà trường quyết định hủy một số lớp học phần học lại học kỳ hè năm học 2018-2019 (danh sách các lớp học phần bị hủy đính kèm). Những HS-SV đã đăng ký và đóng học phí ở các lớp học phần bị hủy, học phí đã nộp được tính(cấn trừ) vào các học phần đăng ký sau.

      Đề nghị quý thầy, cô và các HS-SV thực hiện theo thông báo này.

Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức học lại các môn văn hóa (Toán, Lý, Hóa, Văn).
[Ngày đăng:2019-06-12 8:38:16 AM]

 Nhằm tạo điều kiện cho các học sinh kịp thời trả nợ các môn văn hóa (Toán, Lý, Hóa, Văn). Nhà trường thông báo đến các đơn vị và học sinh kế hoạch đăng ký trả nợ môn như sau:

1. Đối tượng: Các học sinh trung cấp còn nợ các môn văn hóa (Toán, Lý, Hóa, Văn)

2. Tổ chức thực hiện:

-      Từ 4/6/2019 - 14/6/2019:  Các học sinh trong các trường hợp trên nộp đơn học lại tại phòng Đào tạo (Thầy Công) theo mẫu đính kèm.

-      Từ 17/6/2019 - 20/6/2016: Phòng Đào tạo đề xuất kế hoạch mở các học phần cho học sinh.

-      Từ 24/6/2019 - 28/6/2019: Học sinh đóng tiền học lại tại phòng Tài chính.

     -   Từ 01/7/2019: Bắt đầu học.

Chi tiết
Thông báo danh sách các lớp học phần được mở cho sinh viên đăng ký học lại học kỳ hè năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-06-10 9:56:39 AM]

 Xem danh sách chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc về đăng ký học lại học kỳ hè năm học 2018-2019

Liên hệ phòng Đào tạo (Thầy Công).

Chi tiết
Thông báo xem lịch thi lần 1 - đợt 4, 5 - học kỳ 2 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-05-19 3:17:22 PM]

 Nhà trường đã ban hành lịch thi lần 1 - Đợt 4, 5 - học kỳ 02 năm học 2018-2019

Đề nghị SV-HS vào cổng thông tin đào tạo  http://daotao.hcmct3.edu.vncập nhật lịch thi chi tiết.

Xem hướng dẫn tại đây

Lưu ý:

HS-SV phải chọn đúng năm học, học kỳ trước khi bấm xem lịch thi

(chọn năm học 2018-2019, học kỳ 02).

Chi tiết
Thông báo xem lịch thi lần 1 - Đợt 3 - học kỳ 2 năm học 2018-2019
[Ngày đăng:2019-05-11 5:30:40 PM]

  Nhà trường đã ban hành lịch thi lần 1 - Đợt 3 - học kỳ 02 năm học 2018-2019

Ngày bắt đầu thi lần 1 - Đợt 3 - học kỳ 02 năm học 2018-2019 : 27/05/2019

Đề nghị SV-HS vào cổng thông tin đào tạo  http://daotao.hcmct3.edu.vncập nhật lịch thi chi tiết.

Xem hướng dẫn tại đây

Lưu ý:

HS-SV phải chọn đúng năm học, học kỳ trước khi bấm xem lịch thi

(chọn năm học 2018-2019, học kỳ 02).

(Sinh viên thi ghép xem hoặc tải file kế hoạch thi lần 1 - Đợt 3 - học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại đây)

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam