TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo về việc xem thời khóa biểu – đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:25/07/2014 1:31:22 PM]

 THÔNG BÁO

V/v xem thời khóa biểu – đăng ký học phần HK 1 năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi:  -  Các đơn vị trong trường;

                 -  Các học sinh – sinh viên.

 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III thông báo việc xem thời khóa biểu, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 như sau:

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam