TIN TỨC
 
Lượt truy cập:  
Đang online:  
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo về việc xem thời khóa biểu – đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:25/07/2014 1:31:22 PM]

THÔNG BÁO

Về việc xem thời khóa biểu – đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi:  -  Các đơn vị trong trường;

                 -  Các học sinh – sinh viên.

      Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III thông báo việc xem thời khóa biểu, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 như sau:

Chi tiết
Thông báo lịch học lại môn thí nghiệm vật lý học kỳ 2 năm 2013-2014
[Ngày đăng:13/06/2014 4:57:24 PM]

 

LỊCH HỌC LẠI MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ HỌC KỲ II 2013-2014

STT Nhóm SL SV Lịch học Phòng học Giảng viên
Thứ Ngày học Buổi Thời gian
1 Thí nghiệm vật lý
Nhóm 1
  4 18/06/2014 Sáng 8h15' Phòng
thí nghiệm
Lê Văn Thiện
5 19/06/2014 Chiều 13h30'
2 Thí nghiệm vật lý
Nhóm 2
  6 20/06/2014 Sáng 8h15' Phòng
thí nghiệm
Lê Văn Thiện
4 25/06/2014 Chiều 13h30'
3 Thí nghiệm vật lý
Nhóm 3
  6 27/06/2014 Sáng 8h15' Phòng
thí nghiệm
Lê Văn Thiện
5 03/07/2014 Chiều 13h30'
4 Thí nghiệm vật lý
Nhóm 4
  6 04/07/2014 Sáng 8h15' Phòng
thí nghiệm
Lê Văn Thiện
2 07/07/2014 Chiều 13h30'
5 Thí nghiệm vật lý
Nhóm 5
(Cao đẳng liên thông)
  CN 22/06/2014 Sáng 8h15' Phòng
thí nghiệm
Lê Văn Thiện
CN 29/06/2014 Chiều 13h30'
Chi tiết
Thông báo lịch đăng ký học lại bổ sung lần 3 học kỳ II năm học 2013-2014
[Ngày đăng:10/06/2014 6:46:01 PM]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại bổ sung lần 3 học kỳ II năm học 2013-2014

 

          Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học lại và đóng học phí bổ sung lần 3 học kỳ II năm học 2013-2014, áp dụng cho tất cả học sinh – sinh viên (HS-SV). Cụ thể như sau:

-    Nhà trường mở đăng ký học lại bổ sung lần 3 học kỳ II năm học 2013-2014 cho tất cả HS-SV trên Website http://daotao.hcmct3.edu.vn từ 12/6/2014 đến hết ngày 16/6/2014.

-   Thời hạn đóng học phí đăng ký bổ sung lần 3 từ ngày 12/6/2014 đến hết ngày 19/6/2014 tại phòng tài chính. Sau 17h00 ngày 19/6/2014 những HS-SV đã đăng ký thành công nhưng chưa đóng học phí, nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách.

Yêu cầu HS-SV các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này./.


LỊCH HỌC LẠI BỔ SUNG LẦN 3 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014

(Xét yheo đơn)

STT TÊN HỌC PHẦN NGÀNH S.TiẾT BUỔI  TIẾT  THỨ THỜI GIAN PHÒNG GIẢNG VIÊN
1 Anh văn chuyên ngành cầu đường CCĐ 30 Chiều 2-6 5, 6 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 C-201 Nguyễn Văn  Đông
2 Anh văn chuyên ngành xây dựng CXD,CKX, CNVL 30 Chiều 2-6 2, 6 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-402 Ngô Thị Bích  Trâm
3 Anh văn chuyên ngành cơ khí COT 30 Tối 1-5 2, 4 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-304 Cấn Thị Thu
4 Anh văn chuyên ngành CNTT CTH 30 Sáng 1-5 4,6 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-303 Nguyễn Văn  Đông
5 Quản lý khai thác đường CCĐ 30 Chiều 2-6 3, 5 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-202 Tôn Thiện Sự
6 Dự toán CXD 45 Sáng 1-5 3, 5 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 A-202 Đào Thị Vân  Trâm
7 Từ 23/6/2014 đến 29/6/2014
7 Tổ chức thi công CXD 45 Chiều 2-6 2, 4 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 A-403 Trần Văn  Hết
6 Từ 23/6/2014 đến 29/6/2014 A-401
8 Phân tích hoạt động sản xuất KD CKT 45 Chiều 2-6 3, 5 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 C-205 Trần Thị  Hương
7 Từ 23/6/2014 đến 29/6/2014
  Kế toán tài chính nâng cao CKT 45 Chiều 2-6 2,4,6 Từ 30/6/2014 đến 18/7/2014 C-205 Đậu Thị Thu  Hằng
9 Thống kê doanh nghiệp VTTB CVT 30 Chiều 2-6 2, 4 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-202 Ngô Thị  Thảo
10 Hệ thống điện - điện tử COT 75 Tối 1-5 2,3,4 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 A-202 Lê Văn  Điện
Sáng 1-5 chủ nhật Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-305
11 Kiểm định và chuẩn đoán COT 30 Sáng 1-5 2,4 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-101 Trần  Phú
12 Kỹ thuật điện tử COT 30 Chiều 2-6 3,5 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-303 Trần Minh  Khoa
13 Kinh tế xây dựng CKX 60 Sáng 1-5 3,5,7 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 C-204 Đỗ Thị Đan Vân
14 Sửa chữa và cải tạo công trình CXD 30 Sáng 1-5 4,6 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 A-202 Lý Thanh Liêm
15 Kỹ thuật thi công CXD 60 Tối 1-5 3,5 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 A-307 Nguyễn Hướng Đăng  Khoa
7 Từ 23/6/2014 đến 29/6/2014 A-202
16 Đồ án thi công CXD 30 Chiều 2-6 2,4 Từ 23/6/2014 đến 30/6/2014 C-203 Nguyễn Hướng Đăng  Khoa
17 Thi công đường C 50 Chiều 2-6 3, 5 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 C-102 Vũ Minh  Tuấn
7 Từ 23/6/2014 đến 6/7/2014
18 Thi công cầu C 60 Sáng 1-5 2, 4, 6 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 C-103 Võ Xuân  Hùng
19 Phân tích hoạt động sản xuất KD N.CKT 45 Chiều 2-6 3, 5 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 C-205 Trần Thị  Hương
7 Từ 23/6/2014 đến 29/6/2014
20 Kế toán doanh nghiệp P1 N.CKT 75 Sáng 2-6 2, 4, 6 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 C101 Phạm Văn  Rạng
Sáng 2-6 3 Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014
21 Vẽ kỹ thuật N.COT 40 Tối 1-5 2, 5 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 A-303 Hoàng Bá  Khoa
22 Toán kinh tế N.CKT 40 Tối 1-5 2, 4 Từ 23/6/2014 đến 20/7/2014 A-305 Đặng Thành Trung
23 Visual basic 1 CTH 60 Chiều  2-6 2, 3, 4,7 Từ 30/6/2014 đến 20/7/2014 PM4 Huỳnh Ngọc  Chiến
24 Access CTH 15 Chiều  2-6 6 Từ 30/6/2014 đến 20/7/2014 PM4 Đặng Thị
25 Thực tập cơ bản CTH 15 Sáng 1-5 2, 4, 6 Từ 23/6/2014 đến 29/6/2014 PM7 Đặng  Thục  Hiền
15 Sáng 1-5 3 Từ 16/6/2014 đến 06/7/2014 PM2 Trần Thị Hạnh  Mai
26 Cơ sở dữ liệu CTH 30 Tối 1-5 2, 4 Từ 30/6/2014 đến 20/7/2014 PM2 Đặng Thị
27 Visual basic 2 CTH 15 Chiều  2-6 5 Từ 16/6/2014 đến 06/7/2014 PM7 Trần Thị Hạnh  Mai
28 Cấu trúc dữ liệu CTH 9 Chiều  2-6 2,4,6 Từ 23/6/2014 đến 29/6/2014 PM Đặng  Thục  Hiền
29 Đồ án thi công cầu CCĐ 15 Chiều  2-6 chủ nhật Từ 23/6/2014 đến 13/7/2014 C-103 Võ Xuân  Hùng
30 Thực tập điện 1 CCĐ 30   1-12          

Chi tiết
Lich đăng ký học lại học kỳ II năm học 2013-2014(các học phần thực tập tại xưởng)
[Ngày đăng:28/05/2014 4:17:25 PM]

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ II năm học 2013-2014

(các học phần thực tập tại xưởng)

 

-   Ngày 28, 29/5/2014 tất cả các HS-SV đăng ký các học phần thực tập  tại xưởng trên Website http://daotao.hcmct3.edu.vn (xem lịch học kèm theo trên website)

-   Từ ngày 29/5/2014 đến hết ngày 30/5/2014 HS-SV đóng học phí học lại các học phần trên tại phòng tài chính.

Yêu cầu HS-SV các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này


LỊCH HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG

STT TÊN HỌC PHẦN NGÀNH S.TiẾT BUỔI  TIẾT  THỜI GIAN PHÒNG GIẢNG VIÊN
1 Thực tập Hàn  cao đẳng các ngành 30 Sáng 1-6 07/7/2014 đến 11/7/2014 X. Hàn Nguyễn Văn Trường
2 Thực tập Hàn  trung cấp các ngành 20 Sáng 2-6 21/7/2014 đến 24/7/2014 X. Hàn Nguyễn Văn Trường
3 Thực tập Nguội  trung cấp các ngành 30 Sáng 1-6 01/7/2014 đến 05/7/2014 X.Nguội Nguyễn Hữu Trí
4 Thực tập điện ô tô trung cấp các ngành 60 cả ngày 1-12 07/7/2014 đến 11/7/2014 X.Điện Cao Trọng Hùng  
5 Thực tập tiện CĐ, TC các ngành 30 Sáng 1-6 26/6/2014 đến 30/6/2014 X.Tiện Nguyễn Hữu Trí
6 Thực tập ô-tô 1  cao đẳng các ngành 60 cả ngày 1-12 03/6/2014 đến 07/6/2014 X. ô tô Đỗ Tấn Tài
7 Thực tập ô-tô 2  cao đẳng các ngành 60 cả ngày 1-12 09/6/2014 đến 13/6/2014 X. ô tô Đỗ Tấn Tài
8 Thực tập động cơ 1  cao đẳng các ngành 60 cả ngày 1-12 16/6/2014 đến 20/6/2014 X.ĐC Phạm Đình Thọ
9 Thực tập động cơ 2  cao đẳng các ngành 60 cả ngày 1-12 21/6/2014 đến 25/6/2014 X.ĐC Phạm Đình Thọ

Chi tiết
Thông báo lịch đăng ký học lại bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2013-2014
[Ngày đăng:16/05/2014 3:13:05 PM]

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

          -----------------------------                               --------------------------------------         

       Số: 51/TB-CĐGTVTIII                           TP. Hồ Chí Minh, ngày  16   tháng  5   năm 2014

 

                                                              THÔNG BÁO

 Về việc đăng ký học lại bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2013-2014

 

          Nhà trường thông báo các mốc thời gian đăng ký học lại và đóng học phí bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2013-2014, áp dụng cho tất cả học sinh – sinh viên (HS-SV). Cụ thể như sau:

1.     Xóa tên khỏi danh sách những HS-SV chưa đóng học phí

          Sau 17h00 ngày 16/5/2014 nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách những HS-SV đã đăng ký thành công học lại học kỳ II năm học 2013-2014 nhưng chưa đóng học phí (theo thông báo ngày 09/5/2014).

2.    Đăng ký học lại và đóng học phí bổ sung

-    Nhà trường mở đăng ký học lại bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2013-2014 cho tất cả HS-SV trên Website http://daotao.hcmct3.edu.vn từ 20/5/2014 đến hết ngày 21/5/2014.

-   Thời hạn đóng học phí đăng ký bổ sung lần 2 từ ngày 20/5/2014 đến hết ngày 22/5/2014 tại phòng tài chính.

Yêu cầu HS-SV các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

 

                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

               -   Hiệu trưởng (để báo  cáo);                                               

-   Mạng nội bộ; Website;                                            

-   Lưu VT, ĐT.                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                           TS. Trần Thanh Thưởng

Chi tiết
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI BỔ SUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
[Ngày đăng:10/05/2014 8:02:03 PM]

 THÔNG BÁO
LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI BỔ SUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

I.    Sinh viên cao đẳng chính qui K34, K35, sinh viên cao đẳng nghề K35; học sinh trung cấp chuyên nghiệp K35, K36:

-   Học sinh – sinh viên (HS-SV) đăng ký các học phần học lại trên Website http://daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 11/5/2014 đến hết ngày 13/5/2014.

II.  Sinh viên cao đẳng chính qui K36, K37, sinh viên cao đẳng nghề K36, K37; học sinh trung cấp chuyên nghiệp  K37:

-  Học sinh – sinh viên (HS-SV) đăng ký các học phần học lại trên Website http://daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 14/5/2014 đến hết ngày 15/5/2014.

III.  Thời hạn đóng học phí đến hết ngày 16/5/2014.

( Sau ngày 16/5/2014 SV-HS không đóng học phí phòng đào tạo sẽ xóa tên khỏi danh sách)   

            PHÒNG ĐÀO TẠO

Chi tiết
LỊCH ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC HỌC LẠI LỚP RIÊNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
[Ngày đăng:29/04/2014 8:04:45 PM]

 1.     Đối tượng đăng ký

-   Sinh viên cao đẳng chính qui K34, K35, K36, K37;

-   Sinh viên cao đẳng nghề K35, K36, K37;

-   Học sinh trung cấp chuyên nghiệp K35, K36, K37.

2.     Thời gian đăng ký chính thức

-   Sinh viên cao đẳng chính qui K34, K35, K36, K37 đăng ký chính thức các học phần  học lại  trên Website daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 03/5/2014 đến hết ngày 09/5/2014.

-   Sinh viên cao đẳng nghề K35, K36, K37; Học sinh trung cấp chuyên nghiệp K35, K36, K37 đăng ký chính thức các học phần  học lại  trên Website daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 06/5/2014 đến hết ngày 11/5/2014.

-   Xem hướng dẫn đăng ký click vào dây.

3.     Thời gian nộp học phí

-  Từ ngày 05/5/2014 đến hết ngày 16/5/2014.

4.     Thời hạn tổ chức giảng dạy và thi

Theo dõi lịch học lại tại bảng tin nhà trường và trên Website http://www.hcmct3.edu.vn  thời gian học từ ngày 12/5/2014./.

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 CHG - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam